Спеціальності2

Готуємо майбутніх працівників за такими спеціальностями:

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Денна
форма навчання
Заочна
форма навчання
1 Управління та адміністрування Облік і оподаткування   денна заочна
2 Управління та адміністрування Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок   денна заочна
3 Управління та адміністрування Менеджмент   денна заочна
4 Інформаційні технології Інженерія програмного забезпечення   денна заочна
5 Інформаційні технології Комп'ютерні науки   денна заочна
6 Право Право   денна заочна
7 Соціальна робота Соціальна робота   денна заочна
8 Сфера обслуговування Туризм та рекреація   денна заочна

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ»

Молодший спеціаліст для туристичної галузі готується для організації готельної, ресторанної і туристичної діяльності. Він оволодіває знаннями з етичних і психологічних основ ділового спілкування, необхідними для роботи на посадах, пов'язаних із виконанням технологічних і функціональних процесів у туристичному бізнесі.

Фахівці з туристичного обслуговування здійснюють прийом замовлень на надання туристичних послуг, контроль якості туристичних послуг, ділове листування за допомогою комп’ютерних засобів, ведуть документацію з використанням офісної оргтехніки, облік і збереження документації в поточній діяльності, забезпечують правові та організаційні норми охорони праці.

Посади, які може займати фахівець: