Спеціальності9

Готуємо майбутніх працівників за такими спеціальностями:

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Денна
форма навчання
Заочна
форма навчання
1 Управління та адміністрування Облік і оподаткування   денна заочна
2 Управління та адміністрування Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок   денна заочна
3 Управління та адміністрування Менеджмент   денна заочна
4 Інформаційні технології Інженерія програмного забезпечення   денна заочна
5 Інформаційні технології Комп'ютерні науки    денна заочна
6 Право Право   денна заочна
7 Соціальна робота Соціальна робота   денна заочна
8 Сфера обслуговування Туризм та рекреація   денна заочна

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

Метою підготовки фахівців в області фінансів і кредиту є формування професійних навиків у сфері організації і функціонування фінансової системи, банківської системи, страхування, податків і оподаткування, управління фінансами фірми.

Економіст за фахом "Фінанси і кредит” готується до професійної роботи у фінансових органах державного, регіонального і муніципального рівнів; банках, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, економічних службах підприємств і організацій всіх форм власності, на посадах, що вимагають вищої економічної освіти.

Спеціальність "Фінанси і кредит” надає комплекс знань в області державних і муніципальних фінансів, банківської і страхової справи, грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів, податків і оподаткування, оцінки вартості бізнесу.

·

Посади, які може займати фахівець за спеціальністю

·брокер (посередник) з цінних паперів;

·дилер (продавець) з цінних паперів;

·маклер біржовий;

·агент страховий;

·інспектор кредитний;

·інспектор обмінного пункту;

·інспектор податковий;

·інспектор-ревізор;

·інспектор і з інвентаризації та інші.